Zamawianie konta ET-PBX w sieci EuroTELEFON

Założenie konta wiąże się z dokonaniem wpłaty na pokrycie kosztu uruchomienia konta oraz kosztu opłaty abonamentowej za pierwszy miesiąc działania konta. Późniejsze opłaty oraz wpłaty na poczet połączeń płatnych wykonywanych z kont telefonicznych uruchomionych w ramach konta ET-PBX można będzie dokonywać później ze swego panelu. Transakcja płatności jest obsługiwana przez niezależną firmę: PayU. Firma ta bierze całkowitą odpowiedzialność za rzetelne przeprowadzenie transakcji płatności.

Należy pamiętać, że konto działa w trybie "prepaid", czyli tylko połączenia wewnątrz sieci oraz połączenia w Polsce na numery 800 i numery alarmowe są darmowe. W Polsce dzwonimy bez wykręcania prefiksu "0".

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem usług EuroTELEFON.

Wypełnienie tego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych przez firmę TKSoftware oraz zgody na przesyłanie informacji związanych z naszą ofertą drogą elektroniczną. Dane osobowe z niniejszego arkusza są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy TKSoftware w związku z obsługą klienta sieci EuroTELEFON, zgodnie z Ustawą z dnia 29-08-1997 O ochronie danych osobowych, z zachowaniem postanowień Ustawy dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania danych.